Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego

 

logo-sygnet.png

Program kompleksowej ochrony
zdrowia prokreacyjnego 

w Polsce w latach 2016-2020.


Regulamin zasad uczestnictwa w programie polityki zdrowotnej pn. 
 „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego
w Polsce w latach 2016-2020”

 

Regulamin

 

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zgłoszenie się pary do realizatora oraz podpisanie oświadczeń i formularza

 

 ZOBACZ FORMULARZ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

 1. Uczestnicy Programu przystępują do Programu jako para pozostająca w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.
 2. Para może zostać skierowana do udziału w Programie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie wywiadu, jak również samodzielnie zgłosić się do realizatora.
 3. Decyzja dotycząca przystąpienia do Programu, rezygnacji z udziału w nim oraz każda inna decyzja związana z udziałem w Programie powinna być podejmowana wspólnie przez parę. Każda taka decyzja powinna być wyrażona na piśmie.
 4. Rezygnacja z udziału w Programie jednego uczestnika oznacza rezygnację z udziału w nim pary. 

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

 1. Świadczenia udzielane w programie oraz finansowane ze środków programu mogą być realizowane wyłącznie przez realizatora.
 2. W przypadku posiadania przez pacjentów aktualnych wyników danego parametru badanie nie może być wykonywane ponownie w ramach programu.
 3. Kolejność udzielania świadczeń w Programie jest uzależniona od kolejności zgłoszenia się pary do realizatora oraz indywidualnych wskazań medycznych pacjentów.
 4. Wybór realizatora jest wyłączną decyzją pary.
 5. Świadczenia udzielane w programie obejmują etap wstępny i etap poszerzonej diagnostyki, które są szczegółowo opisane w treści dokumentu programowego.
 6. Etap terapeutyczny leczenia niepłodności dla pary nie jest objęty finansowaniem w ramach programu.

 

Zasady udziału w Programie

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie informacja jest odnotowywana na dokumentacji medycznej pary.
 2. Para może zrezygnować z uczestnictwa w Programie na każdym jego etapie. Decyzję tę para podejmuje po konsultacji z lekarzem zatrudnionym u realizatora, w którym para aktualnie jest wpisana na listę oczekujących lub rozpoczęła procedurę zapłodnienia pozaustrojowego.
 3. Czas oczekiwania na świadczenia może być uzależniony od indywidualnych wskazań medycznych pacjentów, wysokości środków przyznanych na realizację zadania w ramach programu oraz innych istotnych uzasadnionych powodów.
 4. Kolejkę oczekiwania na świadczenia prowadzi każdy realizator samodzielnie
 5. Para może korzystać ze świadczeń w ramach Programu wyłącznie u jednego z realizatorów.
 6. Przed rozpoczęciem etapu wstępnego do uczestnictwa w Programie każda z osób, które zgłosiły się do udziału w Programie podpisuje oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu uczestnictwa w Programie oraz formularz świadomej zgody na udział w Programie
 7. Nie jest dopuszczalna zmiana realizatora w trakcie udziału w Programie.
 8. Informację o ewentualnym miejscu w kolejce oczekiwania, przewidywanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń w ramach programu przekazuję personel realizatora.
 9. Decyzję o zakończeniu etapu wstępnego i etapu diagnostyki poszerzonej oraz zakończeniu udziału pary w Programie z powodu wyczerpania dostępnych metod diagnostycznych podejmuje personel medyczny udzielający świadczeń.
 10. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Programie para podejmuje na własną odpowiedzialność, zrzekając się jakichkolwiek roszczeń wynikłych z tej decyzji wobec realizatorów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa-Ministra Zdrowia oraz osób związanych z wymienionymi. Decyzja o rezygnacji z uczestnictwa w Programie oznacza niemożność ponownego udziału pary w Programie

 

Wykaz świadczeń podlegających finansowaniu w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z referencyjnymi ośrodkami leczenia niepłodności.

Lp. Rodzaj świadczenia
1 Opieka lekarza prowadzącego (jednorazowe wynagrodzenie)
2 Opieka psychologiczna (jednorazowe wynagrodzenie)
3 USG ginekologiczne
4 Histerosalpinografia
5 Ultrasonograficzna histerosalpingosonografia kontrastowa
6 Laparoskopia
7 USG TRUS
8 Progesteron
9 Gonadotropiny
10 AMH
11 Androgeny
12 Prolaktyna
13 TSH
14 FSH
15 Estradiol
16 Badanie nasienia
17 Testosteron
18 Badanie moczu

 

UMÓW WIZYTĘ

 

Jak zakwalifikować się do udziału w programie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego ?

 Termin wizyty wstępnej można zarezerwować dzwoniąc pod numer :
+48 22 583 03 71  lub wypełniając formularz na tej stronie.

 

Powrót