Pracownia USG, Diagnostyki Prenatalnej, Wad i Terapii Płodu

Informacje o poradni

 

Pracownia Ultrasonograficzna działająca przy Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM oferuje pełny zakres ginekologicznej i położniczej diagnostyki obrazowej.

 

W ramach działalności pracowni przeprowadzane są między innymi przesiewowe badania ultrasonograficzne dedykowane kobietom ciężarnym pozostającym pod opieką Ambulatorium UCZKIN (nie oferujemy możliwości wykonywania badań USG dla pacjentek będących pod opieką lekarską poza naszym Ambulatorium).

W ramach kompleksowej opieki nad pacjentkami prowadzącymi ciążę w Ambulatorium UCZKiN wykonywane są referencyjne badania I trymestru ciąży z możliwością wykonania testu podwójnego – tzw.  "testu PAPP-A".

Wykonywane są także badania II oraz III trymestru.

Skierowania na badania USG wydawane są przez lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentkami w Ambulatorium Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka.

Dodatkowo w ramach działalności Pracowni Ultrasonograficznej UCZKiN odbywają się także konsultacje dedykowane pacjentkom skierowanym z innych ośrodków z powodu podejrzenia nieprawidłowości (wad) stwierdzanych w rutynowych badaniach USG.

Lekarze pracujący w Poradni w zależności od wskazań wykonują także inwazyjne zabiegi diagnostyczne (biopsje kosmówki/ amniopunkcje/ kordocentezy).

Pracownia Ultrasonografii pozostaje w ścisłej współpracy z innymi Poradniami działającymi w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM- zapewniamy cykliczne badania USG dla pacjentek pod opieką Poradni Konfliktu Serologicznego oraz Poradni Ciąży Wielopłodowej.

Zapisy

  • Ciąże fizjologiczne- zapisy wyłącznie ze skierowaniem wystawionym przez lekarzy pracujących w Ambulatorium UCZKiN.
  • Badania konsultacyjne z powodu podejrzenia wady płodu – zapisy ze skierowaniem od lekarza prowadzącego.

 

Zapisy prowadzone są osobiście lub telefonicznie (numer +48 22 583 03 66) godz. 11:00-14:00 w Rejestracji USG (parter przy szatni).

Powrót