Poradnia uroginekologiczna

Informacje o poradni

 

Poradnia Uroginekologiczna

Działa w ramach Poradni Ginekologicznej jako specjalistyczny ośrodek diagnostyki i leczenia schorzeń związanych z zaburzeniami anatomii i funkcji dna miednicy.

W Poradni są diagnozowane i leczone pacjentki ze wszystkimi formami nietrzymania moczu (wysiłkowym nietrzymaniem moczu, nadreaktywnością pęcherza moczowego oraz formami mieszanymi nietrzymania moczu) oraz z obniżaniem/wypadaniem narządów miednicy.

Oferujemy pełen zakres diagnostyki, w tym badanie urodynamiczne, ale przede wszystkim unikalną na skalę kraju metodę ultrasonografii dna miednicy, umożliwiającą ocenę anatomii cewki moczowej, tkanek okołocewkowych, pęcherza moczowego, wydolności mięśni dna miednicy, ruchomości szyi pęcherza moczowego oraz innych parametrów pozwalających na postawienie adekwatnej diagnozy oraz zaplanowanie odpowiedniego, indywidualnego leczenia każdej chorej.

Pacjentki z Poradni kierowane są w razie konieczności do dalszego leczenia chirurgicznego w Oddziale Ginekologii.

W przypadku braku wskazań do leczenia operacyjnego oferujemy pacjentkom poradnictwo w zakresie fizykoterapii oraz pessaroterapii.

Poradnia Uroginekologiczna zajmuje się również diagnostyką zaburzeń statyki narządu płciowego. Każda pacjentka poddawana jest specjalistycznej diagnostyce ultrasonograficznej, podczas której oceniane są defekty struktur dna miednicy oraz planowana jest najlepsza forma leczenia zachowawczego lub operacyjnego.

.

Pacjentki zakwalifikowane do leczenia zabiegowego kierowane są do Oddziału Ginekologii.

Wszystkie pacjentki leczone w Poradni objęte są specjalistyczną opieką zarówno w okresie przedoperacyjnym, jak również po zabiegach operacyjnych. W trakcie wizyt pohospitalizacyjnych oceniane są efekty leczenia. Pacjentki zapraszane są na badania kontrolne regularnego wszystkich przeprowadzanych w szpitalu zabiegach.

 

 Te.: +48 22 583 03 66

Powrót