Poradnia Ciąży Fizjologicznej

Informacje o Poradni

 
W Ambulatorium Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie zapewniamy opiekę medyczną kobietom w okresie ciąży, porodu, połogu zgodnie z obowiązującym standardem opieki okołoporodowej, adekwatnie do wskazań medycznych.
 

Wizyty lekarskie oraz badania dodatkowe znajdujące się na listach refundacyjnych, wymagane odpowiednimi rozporządzeniami są dla pacjentek bezpłatne. Pozostałe badania mogą być wykonane odpłatnie w punkcie pobrań ALAB, który znajduje się na terenie UCZKiN.

Wizyty odbywają się w przyjaznej atmosferze, z poszanowaniem godności i prywatności ciężarnej. Podczas nich pomagamy przygotować się do poroduktóry większość naszych pacjentek decyduje się odbyć w naszej Klinice.

Jak się zapisać?

Wizyty odbywają się w Ambulatorium Kliniki. Przyjmowane są pacjentki, które uprzednio telefonicznie lub osobiście ustaliły termin wizyty. W nagłych przypadkach przez całą dobę można uzyskać pomoc w Izbie Przyjęć Kliniki.

Zapisy na pierwszą wizytę odbywają się u położnych Ambulatorium, w miarę dostępnych terminów w godzinach pracy ambulatorium. Terminy można ustalać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 13:00. Terminy kolejnych wizyt ustala lekarz prowadzący.

Tel.: Tel. : 22 583 03 60

Powrót