Oddział Patologii Ciąży

Informacje o oddziale

Oddział Patologii Ciąży jest oddziałem klinicznym o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

Nasz wysokospecjalistyczny Oddział zajmuje się prowadzeniem ciężarnych z chorobami przewlekłymi takimi jak: choroby serca, nerek, wątroby, tarczycy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, jak również pacjentek po przeszczepieniach narządów (nerki, wątroby), które wymagają niejednokrotnie poszerzonej diagnostyki, monitorowania i leczenia.

Również kobiety dotychczas zdrowe, u których pojawiły się w przebiegu ciąży nadciśnienie, cholestaza wewnątrzwątrobowa czy cukrzyca, mogą liczyć na szybką diagnostykę i leczenie. Klinika zajmuje się także diagnostyką i leczeniem rozpoznanych wewnątrzmacicznie wad rozwojowych płodu.

Klinika specjalizuje się również (jako jedna z nielicznych w Polsce) nowoczesnymi metodami leczenia konfliktu serologicznego oraz terapii wewnątrzmacicznej. W marcu 2011 roku po raz pierwszy na mazowszu przeprowadzono w Klinice zabieg wewnątrzmacicznego leczenia zespołu przetoczenia pomiędzy bliźniętami.  Zespół ten jest rzadkim, ale niezmiernie poważnym powikłaniem ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej (tak zwanej jednojajowej) i nieleczony prowadzi do zgonu jednego z bliźniąt. Przeprowadzony wewnętrzmaciczny zabieg operacyjny polegał na laserowym zamknięciu nieprawidłowych połączeń naczyniowych między bliźniętami.

Ze względu na wysoką specjalizację działalności Kliniki, w Oddziale Patologii Ciąży przebywają więc często ciężarne z różnych regionów kraju. Jedną z najczęstszych przyczyn pobytu na Oddziale jest zagrożenie wystąpieniem porodu przedwczesnego. W przypadkach zagrażającego porodu przedwczesnego stosowane są światowe standardy postępowania, łącznie z zapewnieniem wysokospecjalistycznej opieki neonatologicznej dla wcześniaków.

Konflikt serologiczny

W Oddziale Patologii Ciąży prowadzone są pacjentki zakwalifikowane uprzednio przez lekarza Poradni Konfliktu Serologicznego do diagnostycznych lub terapeutycznych zabiegów wewnątrzmacicznych.

Zakres świadczeń:

  • transfuzje wewnątrzmaciczne, polegające na przetoczeniu krwi dawcy bezpośrednio do łożyska naczyniowego płodu

Pacjentki z reguły są hospitalizowane na krótkie, trzydniowe pobyty.

Cukrzyca w ciąży

Do Oddziału Patologii Ciąży kierowane są najczęściej pacjentki z cukrzycą, prowadzone w Poradni Diabetologicznej w Ambulatorium Kliniki. Kobiety chorujące na cukrzycę przed ciążą wymagają niejednokrotnie podczas ciąży hospitalizacji w celu intensywnego monitorowania zarówno ciężarnej, jak i płodu. U ciężarnych, u których stwierdzono dopiero w ciąży wysokie poziomy cukru we krwi, przeprowadza się rozszerzoną diagnostykę w kierunku cukrzycy ciężarnych (profile całodobowe cukru, krzywe obciążenia cukru, oznaczanie cukru w dobowej zbiórce moczu). W przypadku rozpoznania cukrzycy ciężarnych pacjentki szkolone są w zakresie zalecanej diety i prowadzenia pomiarów cukru we krwi za pomocą wypożyczanych im do domu glukometrów.
Prowadzone przez nas ciężarne z cukrzycą hospitalizowane są planowo w terminie porodu w celu intensywnego monitorowania płodu. W okresie okołoporodowym istotna jest także ocena masy płodu, pozwala bowiem na ustalenie najbezpieczniejszego czasu i sposobu odbycia porodu. Poród drogami natury dziecka z bardzo dużą masą ciała może się wiązać z urazem okołoporodowym.

Ciąże wielopłodowe

W Ambulatorium Kliniki działa specjalistyczna Poradnia Ciąż Wielopłodowych. W Oddziale Patologii Ciąży hospitalizowane są również pacjentki w ciążach bliźniaczych czy trojaczych. Oprócz opieki nad ciążą Klinika zapewnia również opiekę okołoporodową dla tych pacjentek i ich dzieci, niezależnie czy poród odbywa się drogami natury czy poprzez cięcie cesarskie.

Kierownik oddziału

Monika Szpotańska
Ordynator Oddziału Patologii Ciąży

Dr hab. n. med. Monika Szpotańska

Pliki do pobrania

Zadzwoń

Kontakt

Powrót