Zamówienia poobliczne

Zakup i dostawy leku paliwizumab.

Termin składania ofert:
02.12.2022 - 13.12.2022

Zakup i sukcesywne dostawy leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie” UCZKIN/ZP-01/12/2022/TP

Termin składania ofert do 13.12.2022 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert do 13.12.2022 r. godz. 09:15 

Dostawa energii elektrycznej

Termin składania ofert:
02.12.2022 - 12.12.2022

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby UCZKIN okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Numer sprawy: UCZKIN/ZP- 02/12/2022/TP 

Termin składania ofert: 12.12.2022 do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: 12.12.2022 godz. 10:15

Powrót