Praktyczne informacje o ambulatorium

Informacje dla pacjentek

 

Pacjentki ginekologiczne kierowane przez lekarzy POZ do leczenia operacyjnego lub do opieki specjalistycznej zgłaszają się do Rejestracji Ambulatorium z odpowiednim skierowaniem. Rejestracja umawia pacjentki na konsultacje, podczas których potwierdzane są wskazania do opieki wysokospecjalistycznej, w tym do odpowiednich zabiegów, oraz ustalany jest termin ewentualnego zabiegu.

Zapisu na konsultację i ustalenia terminu wizyty można dokonać zarówno :

  • osobiście w Rejestracji Ambulatorium,
  • telefonicznie  pod numerem +48 22 583 03 60(najlepiej po godz. 12:00)

 

Ciężarne, które chcą być objęte opieką Poradni Ciąży Fizjologicznej mogą, w miarę dostępności terminów, zapisywać się na pierwszą wizytę osobiście u położnych Ambulatorium lub drogą mailową wypełniając odpowiednia ankietę. Terminy kolejnych wizyt ustala lekarz prowadzący ciążę. W sytuacjach nagłych pacjentki mogą zgłaszać się do Izby Przyjęć UCZKiN.

Ciężarne kierowane do Poradni Patologii Ciąży zgłaszają się ze skierowaniem do położnej pracującej (Pokój Przygotowawczy) w Ambulatorium i ona w porozumieniu z lekarzem ustala termin wizyty lub ustala pilną konsultację w położniczej części Izby Przyjęć Kliniki.

 

Informacje i zapisy telefoniczne pod numerem +48 22 583 03 65 pon-pt 8:00-9:00

 


Celem naszego działania jest objęcie opieką możliwie wszystkich pacjentek potrzebujących opieki wysokospecjalistycznej oraz poświęcenie tyle czasu, ile wymaga sytuacja kliniczna pacjentki. W związku z tym mogą zdarzać się opóźnienia w trakcie przyjęć ambulatoryjnych. Dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Pacjentki zgłaszające się do rutynowych wizyt kontrolnych bez poważnych patologii przyjmowane są w miarę wolnych miejsc po zapewnieniu diagnostyki i leczenia kobietom, które nie mogą pozostawać pod opieka innych poradni.

 

Powrót