Cennik

Cennik usług medycznych i niemedycznych
ID Nazwa procedury Cena zł 
1. Porada lekarska / konsultacja z USG 200,00 zł
2. Konsultacja ginekologiczna w zakresie leczenia  niepłodności - wizyta pierwszorazowa z USG 250,00 zł
3. Konsultacja ginekologiczna w zakresie leczenia  niepłodności - kolejna  wizyta  z USG 180,00 zł
4. Konsultacja genetyczna 300,00 zł
5. Konsultacja immunologiczna 250,00 zł
6. Konsultacja endokrynologiczna 180,00 zł
7. Konsultacja andrologiczna 180,00 zł
8. Konsultacja urologiczna 180,00 zł
9. Monitoring cyklu ( każda wizyta) 150,00 zł
10. Punkcja pęcherzyków w celu pobrania oocytów 1 500,00 zł
11. Znieczulenie ogólne do punkcji 400,00 zł
12. Pobranie nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia 250,00 zł
13. Zapłodnienie metodą ICSI 3 200,00 zł
14. Hodowla zarodków w laboratorium  1 700,00 zł
15. Transfer zarodków 1 000,00 zł
16. Witryfikacja i przechowywanie  witryfikowanych zarodków 1 słomka / 1 rok 1 000,00 zł
17. Witryfikacja i przechowywanie  witryfikowanych zarodków każda następna słomka  500,00 zł
18. Przechowywanie powyżej 1 roku witryfikowanych zarodków 400,00 zł
19. Rozmrożenie zarodków  400,00 zł
20. Transfer zarodków rozmrożonych 1 200,00 zł
21. Biopsja jądra w znieczuleniu ogólnym z pobraniem świeżych plemników 3 200,00 zł
22. Przygotowanie plemników do zapłodnienia ( uzyskanych z biopsji) 200,00 zł
23. Badanie histopatologiczne - bioptatu z jądra ( 1 wycinek)  100,00 zł
24. Mrożenie plemników ( i przechowywanie)  400,00 zł
25. Kriokonserwacja oocytów do 1 roku  1 słomka 1 500,00 zł
26. Każda kolejna słomka oocytów 400,00 zł
27. Kriokonserwacja oocytów powyżej 1 roku  500,00 zł
28. Dewitryfikacja zarodków 1 słomka 400,00 zł
29. Dewitryfikacja oocytów 1 słomka 400,00 zł
30. Pobieranie i przygotowanie plemników do zamrożenia 500,00 zł
31. Zabieg inseminacji   1 000,00 zł
32. Przygotowanie nasienia dawcy lub partnera do inseminacji - po rozmrożeniu 400,00 zł
33. Przygotowanie nasienia świeżego do inseminacji 200,00 zł
34. Inseminacja domaciczna nasieniem dawcy 1 500,00 zł
35. Rozmrożenie i przygotowanie plemników do In Vitro i inseminacji 400,00 zł
36. Badanie drożności jajowodów metodą HyFoSy 750,00 zł
37. Embryo Glue- podłoże 350,00 zł
38. USG jąder 150,00 zł
39. USG jamy brzusznej 150,00 zł
40. USG piersi 150,00 zł
41. USG tarczycy 150,00 zł
42. Badanie nasienia 150,00 zł
43. Chromatyna plemnikowa 350,00 zł
44. HBA 250,00 zł
45. Mar-test IgA , IgG- ( każda klasa po 50 zł)  50,00 zł
46. Kariotyp z limfocytów 350,00 zł
47.  Detekcja w 2 mutacji w genie CFTR  300,00 zł
48.  Detekcja mutacji G20210Aw genie Protrombiny (czynnik II)  300,00 zł
49. Detekcja mutacji Leiden w genie Proakcelaryny (czynnik V)  300,00 zł
50. Detekcja polimorfizmu w genie MTHFR  300,00 zł
51. Detekcja polimorfizmu 4G/5G w genie Serpine 1(PAI1)  320,00 zł
52. pICSI- selekcja plemnika do ICSI 600,00 zł
53. ZyMot- selekcja plemników na płytce z mikrokanałami 750,00 zł
54. AH- nacięcie otoczki zarodka 600,00 zł
55. Medium do aktywacji oocytów 450,00 zł
56. HOS -medium wspomagające różnicowanie żywotności plemników 400,00 zł
57. EmbryoGen/Blast Gen- medium wspomoagjące hodowle zarodków 1 500,00 zł
58. Poród +pobyt do 3 dni 3 000,00 zł
59. Cięcie cesarskie/ planowe i ze wskazań /+pobyt do 4 dni 5 000,00 zł
60. Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu /zarówno ze wskazań medycznych jak i na życzenie pacjentki/ 600,00 zł
61. Leczenie pacjentki w Oddziale położniczym – następna doba 400,00 zł
62. Pobyt pacjentki  w szpitalu po zakończeniu procesu diagnostyczno-terapeutycznego  300,00 zł
63. Terapia wewnątrzmaciczna z zastosowaniem, fetoskopowej okluzji tchawicy z użyciem balonu (FETO) z czasem pobytu do 7 dni  13 500,00 zł
64. Terapia wewnątrzmaciczna związana z fetoskopowym usunięciem balonu okluzyjnego po procedurze FETO (34 hbd) z czasem pobytu do 5 dni  8 500,00 zł
65. Dyżur doradcy laktacyjnego do 8 godzin ( ciąża pojedyńcza) 600,00 zł
66. Dyżur doradcy laktacyjnego do 8 godzin ( ciążą mnoga) 800,00 zł
67. Opieka nad noworodkiem - o wadze powyżej 2500g 1 500,00 zł
68. Opieka nad noworodkiem - o wadze 2000 - 2500 g 2 000,00 zł
69. Opieka nad noworodkiem - o wadze 1500 - 2000 g 3 000,00 zł
70. Opieka nad noworodkiem - o wadze 1000 - 1500 g 3 500,00 zł
71. Opieka nad noworodkiem - o wadze poniżej 1000 g do 9 dni ( za 1 dobę) 1 200,00 zł
72. Opieka nad noworodkiem - o wadze poniżej 1000 g od 10 dnia ( za 1 dobę) 350,00 zł
73. Intensywna Terapia  Noworodka ( za 1 dobę) 500,00 zł
74. Laparoskopia diagnostyczna pobyt  do 2 dni 2 700,00 zł
75. Laparoskopowe usunięcie jajników m pobyt do 4 dni  4 500,00 zł
76. Hospitalizacja związana z wykonaniem zabiegiem nietrzymania moczu  poby do 3 dni 3 600,00 zł
77. Hospitalizacja związana zwykonaniem dużego zabiegu  dolnej częsci układu rozrodczego  pobyt do 4 dni 4 500,00 zł
78. Operacja wyłuszczenia  mięśniaków drogąbrzuszną lub laparoskopowo poby do 4 dni 4 500,00 zł
79. Wycięcie macicy lub trzonu macicy drogą brzuszno-pochwową  lub laparoskopowo pobyt do 4 dni 5 000,00 zł
80. Histeroskopia diagnostyczna  poby 1 dzień  1 600,00 zł
81. Histeroskopia z usunięciem zmia z badaniami histopatologicznymi  poby 1 dzień  2 400,00 zł
82. Założenie wkładki wewnątrzmacicznej 800,00 zł
83. Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej 200,00 zł
84. Kolposkopia  300,00 zł
85. Kolposkopia z wycinkiem 600,00 zł
86. Wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy  800,00 zł
87. Biopsja aspiracyjna  endometrium ( Pipella) 450,00 zł
88. Leczenie zachowawcze pacjentki w Oddziale Ginekologicznym - następne doby lub dłuższy pobyt po operacji/zabiegu 350,00 zł
89. Znieczulenia  do biopsji  400,00 zł
90. Porada lekarska, konsultacja 250,00 zł
91. Porada lekarska, konsultacja (profesor) 350,00 zł
92. Porada lekarska, konsultacja (dr hab.) 350,00 zł
93. Porada lekarska dot: endomeriozy z USG 300,00 zł
94. Porada lekarska dot: endomeriozy  kolejna 250,00 zł
95. Porada laktacyjna (pierwsza) 90,00 zł
96. Porada laktacyjna (każda kolejna) 60,00 zł
97. Porada laktacyjna -bliźnięta (pierwsza) 150,00 zł
98. Porada laktacyjna -bliźnięta (każda kolejna) 120,00 zł
99. Porada psychologiczna (pierwszorazowa) 100,00 zł
100. Porada Psychologiczna ( kolejna) 80,00 zł
101. Konsultacja logopedy dla noworodków, niemowląt, dzieci 90,00 zł
102. Elektrokoagulacja szyjki macicy 800,00 zł
103. Amniopunkcja  ciążą bliźniacza 600,00 zł
104. Amniopunkcja  800,00 zł
105. Amniopunkcja wraz z badaniami genetycznymi (kariotyp) 1 200,00 zł
106. Amniopunkcja +FISH 2 300,00 zł
107. FISH 1 000,00 zł
108. Biopsja kosmówki (CVS) wraz z badaniami genetycznymi 1 450,00 zł
109. Badanie genetyczne materiału po poronieniu 1 500,00 zł
110. Kardiotokografia KTG 50,00 zł
111. USG ginekologiczne  150,00 zł
112. USG położnicze  150,00 zł
113. USG położnicze „połówkowe” (między 20-22 tyg.ciąży) 220,00 zł
114. USG położnicze „połówkowe” (między 20-22 tyg.ciąży) ciąża mnoga 300,00 zł
115. USG prenatalne (między 11-13 tyg. ciąży) 300,00 zł
116. USG prenatalne (między 11-13 tyg. ciąży) ciąża mnoga 380,00 zł
117. Harmony- Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test- wariant podstawowy (trisomie:13,18 i 21) 2 500,00 zł
118. HAR-PLC- Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test- wariant z badaniem płci dziecka  2 600,00 zł
119. HARPLCH- Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test- wariant z badaniem płci dziecka i  zaburzeń w ilości chromosomów płci 2 800,00 zł
120. Test penetracyjny Simsa - Huhnera 300,00 zł
121. Badanie urodynamiczne  480,00 zł
122. Szczepionka HPV(Gardasil9) + podanie  ( 1 dawka)* 600,00 zł
123. Szczepionka HPV(Cervarix) + podanie  ( 1 dawka) 480,00 zł
124. Zastrzyk domięśniowy 35,00 zł
125. Zdjęcie szwów 30,00 zł
126. Zdjęcie szwów, opracowanie rany 80,00 zł
127. Szkoła rodzenia - kurs  500,00 zł
128. Strój ochronny (do porodu) 40,00 zł
129. Orzeczenie lekarskie  50,00 zł
130. Wystawienie duplikatu książeczki zdrowia dziecka 50,00 zł
131. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej –za 1 stronę kopii 0,38 zł
132. Szczepionka Engerix B + podanie (1 dawka) 59,00
133. Parking 1 m-c ( w tym23%Vat) 30,00 
134. Usługa medyczna wg wyceny
135. Badanie real-time RT-PCR w kierunku obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 350,00 zł
136. Wystawienie certyfikatu poświadczającego wykonanie badania real-tjme RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 w języku angielskim 20,00 zł
137. Cytologia ginekologiczna - wymaz 45,00
138. Chlamydia - wymaz 35,00 zł
139 Czystość pochwy 70,00 zł
140. Konsultacja dietetyka - 1 wizyta 1 osoba ( w tym 23%Vat) 180,00 zł
141. Konsultacja dietetyka - 1 wizyta para (w tym 23%Vat) 280,00 zł
142. Konsultacja dietetyka - 2 wizyta 1 osoba ( w tym 23%Vat) 140,00 zł
143. Konsultacja dietetyka _ 2 wizyta para w tym 23%Vat) 280,00 zł
144. Konsultacja dietetyka z opracowaniem indywidualnej diety 1 osoba ( w tym 23%Vat) 420,00 zł
145. Konsultacja dietetyka z opracowaniem indywidualnej diety para ( w tym 23%Vat) 625,00 zł
146. Konsultacja kontrolna dietetyka z opracowaniem indywidualnej diety - 1 osoba ( w tym 23%Vat) 380,00 zł
147. Konsultacja kontrolna dietetyka z opracowaniem indywidualnej diety - para ( w tym 23%Vat) 580,00 zł
148. Opracowanie indywidualnej diety - 1 osoba ( w tym 23%Vat) 240,00 zł
149. Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa Sars-cov-2 77,00 zł
150. Indywidualna opieka okołoporodowa 2 000,00zł

 

* W przypadku zastosowania trzech dawek szczepienia opłata jest pobierana w dwóch równych ratach po 900,00 zł każda.

Powrót