Poradnia dla ciężarnych

W Ambulatorium I Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Warszawie realizowany jest program opieki nad kobietami w ciąży fizjologicznej.

Program został opracowany przez zespół wybitnych specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Realizowany jest on przez lekarzy i położne. Jego założeniem jest objęcie specjalistyczną opieką każdej zgłaszającej się do Ambulatorium Kliniki ciężarnej pacjentki, która jest w ciąży fizjologicznej w chwili włączenia do Programu.

Program polega na kompleksowej opiece nad kobietą przez cały okres trwania ciąży, podczas porodu i po zakończeniu połogu. Obejmuje on ambulatoryjne wizyty kontrolne wraz z pakietem badań dodatkowych. W ciąży wykonujemy badania:

  • laboratoryjne (grupa krwi wraz z przeciwciałami, morfologia, badanie ogólne moczu, glikemia na czczo i po obciążeniu – testy przesiewowe w kierunku cukrzycy ciężarnych, badania w kierunku toksoplazmozy, antygen HBs, WR),
  • cytologiczne (wczesne wykrywanie stanów przednowotworowych i nowotworów szyjki macicy),
  • bakteriologiczne ze wskazań medycznych (wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku GBS, ewentualnie ocena czystości pochwy, posiewy moczu i wymazy z szyjki macicy),
  • ultrasonograficzne (zakres badań wykonywanych przy pomocy nowoczesnego sprzętu obejmuje: rozpoznanie ciąży, monitorowanie jej rozwoju, diagnostykę wad wrodzonych oraz ocenę dobrostanu płodu),
  • kardiotokograficzne po terminie porodu (ocena czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy).

Jest on w pełni refundowany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, co oznacza, że zarówno wizyty lekarskie, jak i badania dodatkowe nie wymagają wnoszenia jakichkolwiek opłat przez ciężarne.

Wizyty odbywają się w przyjaznej atmosferze, z poszanowaniem godności i prywatności ciężarnej kobiety. Podczas nich wyjaśniamy wszelkie problemy nurtujące nasze pacjentki oraz pomagamy przygotować się do porodu.

 


Jak się zapisać ?

Wizyty odbywają się w Ambulatorium Kliniki. Przyjmowane są pacjentki, które uprzednio telefonicznie lub osobiście ustaliły termin wizyty. W nagłych przypadkach przez całą dobę można uzyskać pomoc w Izbie Przyjęć Kliniki.

Powrót