Konflikt serologiczny

 

Opieka nad pacjentkami ciężarnymi, u których zostały wykryte przeciwciała odpornościowe w trakcie ciąży związane z ryzykiem rozwoju konfliktu serologicznego, a w konsekwencji choroby hemolitycznej u płodu, odbywa się we ścisłej współpracy z Instytutem Hematologii w Warszawie.

W ramach opieki ambulatoryjnej wykonywane są cykliczne badania ultrasonograficzne mające na celu monitorowanie wydolności układu krążenia płodu (ocena szczytowej prędkości skurczowej w tętnicy środkowej mózgu - MCA PSV).

W przypadku podejrzenia niedokrwistości na podstawie zwiększonych wartości MCA PSV, nasz ośrodek oferuje terapię wewnątrzmaciczną pod postacią transfuzji krwi do płodu mającą na celu leczenie negatywnych skutków niedokrwistości w trakcie ciąży.

 

 


 Jak się zapisać ?

Pacjentki z wykrytymi przeciwciałami odpornościowymi w trakcie ciąży proszone są o zgłoszenie do Rejestracji w Ambulatorium Kliniki ze skierowaniem od lekarza prowadzącego oraz dotychczasowymi wynikami badań laboratoryjnych.

Terminy przyjęć: środy w godz. 9 – 14


 

Powrót