Refundacja in Vitro w Warszawie

logo-sygnet.png                                                                                                                                                                                                  Syrenka1.png


REFUNDACJA IN VITRO W WARSZAWIE

Dofinansowanie in vitro w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety
i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.


Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie jest realizatorem programu „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019”.

W Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie każda zakwalifikowana do programu para może skorzystać z dofinansowania w wysokości 4800 zł na maksymalnie trzy procedury in vitro pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana ze środków publicznych procedura nie była skuteczna (nie urodziło się w jej wyniku dziecko).

Kto może skorzystać z programu dofinansowania do zabiegów in vitro w Warszawie?

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zajść w
ciążę poprzez naturalną koncepcję i spełniają następujące kryteria:

 • Para, zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
 • Pary, które pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
 • Pary, które w dniu kwalifikacji do programu zamieszkują na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.
 • Wiek kobiety mieści się w przedziale 25 - 40 lat.
 • Rezerwa jajnikowa kobiety, mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml.
  Do programu zostaną zakwalifikowane także kobiety w wieku 18 – 40 lat, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną, zamieszkujące na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat. Zamrożenie komórek jajowych pozwoli u tych kobiet odroczyć płodność do czasu wyleczenia choroby. 

Program obejmuje także kobiety w wieku 18 – 40 lat, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną, zamieszkujące na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat. Zamrożenie komórek jajowych pozwoli u tych kobiet odroczyć płodność do czasu wyleczenia choroby.

 

ZOBACZ FORMULARZ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

Miejskie dofinansowanie do procedury in vitro w Warszawie obejmuje :

 • stymulację mnogiego jajeczkowania i monitorowanie,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych (pobranie komórek jajowych);
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pobranie plemników (z wyłączeniem kosztów biopsji jądra lub najądrzy) i przygotowanie do zapłodnienia,
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • kriokonserwację (mrożenie) zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym.

Do wyżej wymienionych procedur pacjenci zobowiązani są do dopłacenia 1200,00 zł

CENNIK

 

Pacjentki muszą być przygotowane na poniesienie kosztów związanych z badaniami laboratoryjnymi (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowymi konsultacjami specjalistycznymi,  a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowymi procedurami (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych.

Jak zakwalifikować się do udziału w programie dofinansowania in vitro?
Termin wizyty wstępnej można zarezerwować dzwoniąc pod numer : 
+48 22 583 03 70  lub wypełniając formularz na tej stronie.

Na wizytę powinni przyjść oboje partnerzy. Należy pamiętać o tym, aby na wizytę zabrać kopię dokumentacji medycznej (historię choroby, wyniki badań w ramach leczenia niepłodności, karty informacyjne, opisy zabiegów).
Pacjenci powinni mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamości (dowód osobisty, paszport).

                           

Program finansowany ze środków m.st. Warszawy

 

UMÓW WIZYTĘ

 

 


 

Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zgłoszenie proszę przesyłać drogą mail'ową na adres:poradniaendokrynologiczna@uczkin.pl W zgłoszeniu proszę umieścić:  Imię Nazwisko Numer telefonu kontaktowego Zachęcamy do brania udziału w...

Dowiedz się więcej
Formularze

Formularze

FORMULARZ UCZESTNICTWA

Dowiedz się więcej
Cennik

Cennik

Powrót