Oddział Neonatologii

Informacje o oddziale

Oddział Neonatologii naszego szpitala to wyjątkowe miejsce. Zaangażowanie wszystkich pracujących tu osób sprawi, że przyjścia na świat dziecka będzie czasem niezapomnianym. Zostaniecie Państwo otoczeni życzliwą, rodzinną atmosferą, w pełni wyposażonym oddziale.

Oddział Neonatologii jest ośrodkiem o najwyższym, III stopniu referencji w zakresie opieki neonatologicznej.

Przy każdym porodzie obecny jest lekarz neonatolog oraz położna. Są oni przygotowani do udzielenia natychmiastowej pomocy zarówno noworodkowi urodzonemu przedwcześnie jak i o czasie, a także z wadami wrodzonymi.
Pierwszy kontakt matki z dzieckiem ma miejsce bezpośrednio po porodzie, a ojcowie mogą asystować przy przyjściu noworodka na świat.W oddziale każdy noworodek ma zapewnioną staranną i kompleksową opiekę.

Wszystkie zdrowe noworodki po urodzeniu przebywają w systemie rooming-in razem ze swoimi mamami w salach 1 lub 2-osobowych. Czynności pielęgnacyjne, karmienie, szczepienie oraz pobieranie testów przesiewowych i badanie słuchu odbywają się w obecności matek. Od pierwszej chwili propagujemy karmienie piersią, uczymy technik przystawiania noworodka do piersi, radzimy, jak prawidłowo rozwijać i podtrzymywać laktację. W razie problemów związanych z laktacją oferujemy profesjonalną pomoc międzynarodowego konsultanta laktacyjnego.

Dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym i oddaniu personelu pielęgniarskiego i lekarskiego oraz nowoczesnemu sprzętowi medycznemu jakim dysponuje oddział, jesteśmy w stanie szybko diagnozować i skutecznie leczyć noworodki chore.

W Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka leczone są noworodki z porodów przedwczesnych, ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała (poniżej 1000g), w stanach zagrożenia życia z powodu zaburzeń oddychania, krążenia, wrodzonych wad rozwojowych, konfliktu serologicznego, matek po transplantacji narządu i innych zaburzeń, wymagających intensywnego nadzoru oraz zastosowania wysokospecjalistycznych procedur medycznych.
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka posiada 6 stanowisk intensywnej opieki, wyposażonych kompletnie w nowoczesne respiratory i inkubatory.
Każdego roku wśród noworodków urodzonych w Klinice, około 10% pacjentów wymaga intensywnego leczenia.

W Oddziale Patologii Noworodka hospitalizowane są noworodki bez zaburzeń oddychania, ale wymagające diagnostyki, leczenia oraz monitorowania podstawowych funkcji życiowych z powodu bardzo małej urodzeniowej masy ciała (poniżej 1500g), wymagające żywienia pozajelitowego przez linię centralną, a także z powodu różnych problemów, w tym: metabolicznych, neurologicznych, infekcyjnych, kardiologicznych, wad wrodzonych i innych.
Oddział współpracuje z wieloma wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z różnych dziedzin medycyny, w tym okulistyki, kardiologii, radiologii, chirurgii dziecięcej, ortopedii i neurologii.

Po wypisaniu do domu noworodki, objęte są dalszą opieką w Poradni Neonatologicznej oraz Poradni Laktacyjnej znajdującej się w Klinice.


 

LEKARZE ODDZIAŁU NEONATOLOGII

Kierownik Oddziału Neonatologii dr n. med. Paweł Krajewski

Zastępca Kierownika Oddziału Neonatologii dr Danuta Chrzanowska-Liszewska 

Specjaliści Neonatologii: 

dr n. med. Iwona Rudzińska

dr n. med. Marek Nowiczewski

dr n. med. Agnieszka Drozdowska-Szymczak

dr n. med. Krzysztof Truszkowski

dr Małgorzata Warakomska

dr Justyna Romańska

dr Tomasz Wawrzoniak

dr Katarzyna Jasińska

Rezydenci:

dr Agata Szczepkowska

dr Dominika Hołowaty

dr Jacek Lipa

dr Tomasz Pomianek

Kierownik oddziału

Paweł Krajewski
Kierownik Oddziału Neonatologii

Dr n. med. Paweł Krajewski

Zadzwoń

Kontakt

Powrót