Indywidualna opieka okołoporodowa

Indywidualna opieka okołoporodowa i indywidualna opieka pielęgnacyjno-laktacyjna

Każda z Pacjentek może na życzenie skorzystać z indywidualnej opieki okołoporodowej i indywidualnej opieki pielęgnacyjno-laktacyjna. Jest to usługa opłacana indywidualnie przez Pacjentkę. Pakiety zostały stworzone dla Pacjentek, które oczekują indywidualnej opieki położnej podczas jak i po porodzie. W przypadku wykupienia indywidualnej opieki dostęp do dotychczasowych usług wykonywanych w ramach kontraktu z NFZ pod postacią opieki medycznej lekarzy, położnych, doradcy laktacyjnego, psychologa pozostaje bez zmian i jest realizowany przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Indywidualna opieka okołoporodowa obejmuje:

  • dyspozycyjność wybranej położnej (konsultacje telefoniczne, przyjazd do porodu) pomiędzy 36 tygodniem ciąży a porodem,
  • sprawowanie opieki nad Pacjentką i noworodkiem podczas pierwszych dwóch godzin połogu.

Opłata za indywidualną opiekę okołoporodową wynosi 1 500,00 zł.

Indywidualna opieka pielęgnacyjno-laktacyjna obejmuje:

  • sprawowanie opieki nad Pacjentką,
  • pomoc przy opiece oraz pielęgnacji noworodka,
  • odbywa się w godzinach 21:00 - 6:00.

Opłata za indywidualną opiekę pielęgnacyjno-laktacyjną wynosi:

  • 600,00 zł w przypadku jednego noworodka,
  • 800,00 zł w przypadku bliźniąt.
Powrót