Zamówienia publiczne

Obsługa informatyczna

Termin składania ofert:
21.09.2020 - 28.09.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, działając jako Zamawiający, zwraca się z prośbą   o złożenie oferty dotyczącej obsługi informatycznej  i serwisowej sieci informatycznych oraz sprzętu komputerowego na  rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie. Przedmiot przyszłej umowy określony jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy.

 

„Obsługa informatyczna"

Termin składania ofert:
15.09.2020 - 22.09.2020

Postępowanie zostało unieważnione. 

 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, działając jako Zamawiający, zwraca się z prośbą  o złożenie oferty dotyczącej obsługi informatycznej  i serwisowej sieci informatycznych oraz sprzętu komputerowego na  rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie. Przedmiot przyszłej umowy określony jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy.

Dostawa urządzeń filtrujących

Termin składania ofert:
21.08.2020 - 03.09.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  5 sztuk urządzeń filtrujących i oczyszczających powietrze dla Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu.

Dostawa ma być zrealizowana jednorazowo, w terminie zadeklarowanym w ofercie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Zestawu do usuwania taśm owodniowych

Termin składania ofert:
08.06.2020 - 22.06.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, będący realizatorem „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty w formie elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej) dotyczącej zakupu i dostawy zestawu do usuwania taśm owodniowych na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie.

Zestaw do zespołu TTTS

Termin składania ofert:
26.06.2020 - 30.06.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, będący realizatorem „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty w formie elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej) dotyczącej zakupu  i dostawy zestawu do zespołu TTTS/17-20 hbd/ oraz wrodzonej przepukliny przeponowej na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie.

Zestaw do zakładania drenu owodniowego

Termin składania ofert:
08.06.2020 - 22.06.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, będący realizatorem „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty w formie elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej) dotyczącej zakupu i dostawy 5 zestawów do zakładania drenu owodniowego (shuntu) na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie.

Zestaw do cytoskopii płodu

Termin składania ofert:
08.06.2020 - 22.06.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, będący realizatorem „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty w formie elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej) dotyczącej zakupu  i dostawy zestawu do cytoskopii płodu na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie.

Kardiotokograf z funkcją monitorowania

Termin składania ofert:
08.06.2020 - 22.06.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, będący realizatorem „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty w formie elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej) dotyczącej zakupu  i dostawy kardiotokografu z funkcją monitorowania na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie

Kardiomonitor

Termin składania ofert:
08.06.2020 - 22.06.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, będący realizatorem „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty w formie elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej) dotyczącej zakupu i dostawy kardiomonitora na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie.

Akcesoria do zabiegów fetoskopowych

Termin składania ofert:
08.06.2020 - 22.06.2020

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie, będący realizatorem „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”, działając jako ZAMAWIAJĄCY, zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty w formie elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej) dotyczącej zakupu i dostawy akcesoriów do zabiegów fetoskopowych na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie.

Powrót