Zamówienia publiczne

Stół operacyjny z wyposażeniem

Termin składania ofert:
31.07.2020 - 07.08.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z przeszkoleniem wskazanego personelu Zamawiającego kompletnego ginekologicznego stołu operacyjnego z wyposażeniem. Niniejszy zakup stanowi element realizacji przez Zamawiającego Projektu pn. „Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020 w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka   Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Powrót