Ogłoszenie

Drogie Pacjentki i Przyjaciele Kliniki!

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem w Polsce, wprowadzamy w UCZKiN całkowity zakaz odwiedzin u pacjentek hospitalizowanych. Dotyczy to zarówno pacjentek w ciąży, jak i po porodzie a także porodów rodzinnych. Zakaz dotyczy także towarzyszenia pacjentkom w poradni.

Pacjentki będą nadal przyjmowane do indukcji porodów i planowych cięć cesarskich. Pacjentki do planowych zabiegów ginekologicznych będą informowane o nowych terminach operacji.

Liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie.

Facebook UCZKIN

Powrót