Informacja dla pacjentek w związku z porodami rodzinnymi.

 Informacja dla pacjentek w związku z porodami rodzinnymi.
Szanowni Państwo,
 
w związku z licznymi zapytaniami trafiającymi do personelu UCZKiN informujemy, że porody rodzinne oraz odwiedziny pacjentek w Oddziałach cały czas pozostają zawieszone. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo epidemiologiczne naszych Pacjentek podjeliśmy szereg kroków mających na celu zminimalizowanie przekazania zakażenia wirusem COVID19 podczas pobytu w Klinice.

Nasz cały personel został przebadany pod kątem nosicielstwa wirusa - wszystkie testy były negatywne. Podobnie wszystkie pacjentki przyjmowane do planowej hospitalizacji poddawane są testom na kilka dni wcześniej (te przyjmowane w stanie nagłym, np. do porodu mają wykonywane testy w chwili zgłoszenia do szpitala).

Nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa epidemiologicznego w przypadku zmniejszenia tych restrykcji i zwiększenia liczby osób przebywających w Klinice.
Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie pacjentki rodzące i hospitalizowane w UCZKiN z innych przyczyn pozostają pod ciągłą i troskliwą opieką zespołu lekarzy i położnych. O zdrowie naszych najmłodszych pacjentów czuwa zespół Oddziału Neonatologii.

Z niepokojem obserwujemy okresowe zamykanie poszczególnych oddziałów położniczo-ginekologicznych na Mazowszu spowodowane kontaminacją wirusem części zespołu. Jesteśmy przekonani, że obowiązujące zasady sterylności epidemiologicznej pozwolą nam w bezpieczny i ciągły sposób świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym możliwym poziomie.
 
W momencie zmiany obowiązujących obostrzeń poinformujemy Państwa niezwłocznie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.
Powrót